Please update your Flash Player to view content.

Ekip Üyeleri

Ekip Lideri & Yönetici

Ekip kurucusu ve yöneticisi, 1972 Almanya doğumlu ve Ağustos 1986'ya kadar aralıksız olarak Almanya'da yaşamış, yaklaşık 20 yıldır sağlık ve eğitim alanında farklı konularda, yurt içi ve yurt dışında (Almanya, Norveç ve Macaristan) zengin deneyime sahip

Yurt içi ve yurt dışında birçok bilimsel kongrelerde çeşitli halk sağlığı konularında (yüksek tansiyon, koroner kalp hastalığı risk faktörleri, erken tanı, risk tanılama, tarama, şişmanlık, yeme bozukluğu, kanser, geriyatri, cinsel sağlık, kadın sağlığı konuları, depresyon, bağımlılık vb) aktif bilimsel sunumları ve yayınları mevcut.

Son yıllarda estetik cerrahi, cerrahi olmayan cerrahi uygulamalar, anti aging, sağlığı geliştirme, sağlıkta kültürel farkındalık ve "Sağlığı Turizmi" konularına odaklanmıştır.

Ekip lideri hakkında referans olabilecek hasta görüşlerine ulaşmak için tıklayınız.

Sağlık Turizmi alanında uluslararası kongrelerde, konuyla bağlantılı yurt içi kongre ve sempozyumlarda davetli konuşmacı olarak yer almıştır :

  • European Congress Health Tourism 1-3 April 1999 Budapest, Hungary http://www.congress-echt.com/index.htm
     
  • European Medical Travel Congress 5-7 May 2010 in Monastier di Treviso (Venice) Italy  http://www.emtc2010.com/index.html
     
  • Sağlık Turizmi ve Hemşirelik Symposiumu 22 Mayıs 2013, Medicana International Hastanesi 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası Programı, İstanbul.
     
  • ll.Uluslararası Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, 3-5 Haziran 2013 Antalya, Sağlık Turizmi ve Hemşirelik.